Το παρόν Δημοψήφισμα διενεργείται με έναν από τους παρακάτω 2 τρόπους:

1) Ηλεκτρονικά

Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την παρακάτω φόρμα Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986:

Για τη διαφάνεια και την έκβαση των αποτελεσμάτων αυτού του Δημοψηφίσματος, μπορείτε να βλέπετε τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο στο σύνδεσμο:
Αποτελέσματα Δημοψηφίσματος

 

2) Χειρόγραφα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Σε προτυπωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986, η οποία θα πρέπει να υπογραφεί από κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει ‘Ελληνα/ίδα Πολίτη. Πρωτίστως θα πρέπει να συμπληρώσει ιδιόχειρα όλα τα ζητούμενα στοιχεία για την πιστοποίηση και μη αμφισβήτηση της ρητής πολιτικής του βούλησης τόσο ως προς τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου Δημοψηφίσματος, όσο και ως προς την έγκυρη καταμέτρηση της Ψήφου του σε αυτό το Δημοψήφισμα Λαϊκής Πρωτοβουλίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως:

  • κατεβάσουν το προτυπωμένο έντυπο της Υπ. Δήλωσης πατώντας ΕΔΩ,
  • συμπληρώσουν ιδιόχειρα τα στοιχεία τους και υπογράψουν,
  • θεωρήσουν τo γνήσιο της υπογραφής τους σε Κ.Ε.Π. ή άλλη Αρμόδια Αρχή,
  • αποστείλουν ταχυδρομικά ή παραδώσουν ιδιόχειρα στην παρακάτω διεύθυνση αλληλογραφίας:

ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Ν.Ελ.Σ.Ε.)
ΨΑΡΩΝ 20
Τ.Κ. 153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μπορείτε επίσης να ζητάτε διευκρινήσεις στην ηλ. διευθυνση geoko@otenet.gr