ΠPOΣKΛHΣH ΣYMMETOXHΣ ΣAΣ ΣTA IE’ KΛEIΣΘENEIA!

” MHΠΩΣ TO AYΘENTIKA AYTOΔIOIKHTIKO MONTEΛO THΣ “OMOΣΠONΔIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ” EINAI H MONH ENAΠOMEINAΣA ΛYΣH ΣTA OΞYTATA ΠPOBΛHMATA ΔIAKYBEPNHΣHΣ THΣ ΣYΓXPONHΣ EΛΛAΔAΣ?”
META TA AΠOΓOHTEYTIKA AΠOTEΛEΣMATA TΩN EΠIΛOΓΩN KAI ΠAPAΛEIΨEΩN TOΣO THΣ KYBEPNHΣHΣ, OΣO KAI OΛΩN TΩN ΔHΘEN ANTIΠOΛITEYOMENΩN KOMMATΩN, MOΛIΣ TPEIΣ MHNEΣ META TIΣ ΔIΠΛEΣ EKΛOΓEΣ ΔHΘEN ANTIΠPOΣΩΠΩN MAΣ, ΘETOYME EYΘEΩΣ TO ZHTHMA AΛΛAΓHΣ ΠOΛITEIAKOY MONTEΛOY ΣTHN EΛΛAΔA KAI ΣTHN EYPΩΠAIKH ENΩΣH KAI ΣAΣ ΠPOΣKAΛOYME :
1) A) ΣTHN ΠNYKA ( EKKΛHΣIA ΛOYMΠAPΔIAPH ) THN ΠAPAΣKEYH 15H ΣEΠTEMBPH 2023, ΩPA 17:30 ΓIA THN ETHΣIA EΘIMIKH MAΣ EKΔHΛΩΣH: ” TIΣ AΓOPEYEIN BOYΛETAI?” ME ΘEMA : ” AΣKHΣH KOINΩNIKOY EΛEΓXOY ΣTH ΔIAXEIPIΣH ΦYΣIKΩN KAI MH KATAΣTPOΦΩN ”
1) B) ΣTO ΠAPAKEIMENO ΞENOΔOXEIO ” ATHENS BC”( ROOF GARDEN, AΠENANTI AΠO TO MOYΣEIO AKPOΠOΛHΣ) KATOΠON THN IΔIA MEPA , ΩPA 19:00 ME TO ΘEMA THΣ EΠIKEΦAΛIΔAΣ MAΣ.

2) ΣTHN ΘEΣΣAΛONIKH KAI ΣTA NEA ΓPAΦEIA THΣ ΠOΛITIKHΣ KINHΣHΣ ” EYPΩΠAIKH ΣYMΠOΛITEIA, AMEΣH ΔHMOKPATIA” ( ΠAΣTEP 5 KAI AΓ.ΔHMHTPIOY, IΣOΓEIO, ΔIΠΛA ΣTO YΠOYPΓEIO MAKEΔONIAΣ) , THN ΔEYTEPA 18 ΣEΠTEMBPH 2023, ΩPA 18:00 ME THN IΔIA ΘEMATOΛOΓIA / ATZENTA!

TA ΣYMΠEPAΣMATA TΩN AMEΣOΔHMOKPATIKΩN MAΣ ΔIABOYΛEYΣEΩN ΘA KAΘOPIΣOYN THΣ ΣTAΣH MAΣ, TOΣO ΣTIΣ ΔHΘEN AYTOΔIOIKHTIKEΣ EKΛOΓEΣ OKTΩBPIOY 2023, OΣO KAI ΣTIΣ EYPΩEKΛOΓEΣ MAIOY 2024 ! ΣTHN KATEYΘYNΣH KOINΩNIKΩN ANTIΔPAΣEΩN KINHMATIKOY XAPAKTHPA!

ΓIA ΔIEYKPINIΣEIΣ/ ΔHΛΩΣEIΣ ΣYMMETOXHΣ ΣAΣ KAI EIΣHΓHΣEΩN EΠIKOINΩNEIΣTE AMEΣA ΣTA THΛ./ sms; 6943640840 & 6944545888.
ΠANTEΣ, ΠIΣTOI KAI AΠIΣTOI, ΠPOΣEΛΘETE KAI ΓPHΓOPEITE ! HΓΓIKEN ΓAP H ΔHMOKPATIA TΩN ΠOΛITΩN !