Α’ ΚΛΕΙΣΘΕΝΕΙΑ 2009

«Παρατηρητήριο Δημοτών»
Επιτροπής  Τοπικής Δημοκρατίας & Διεθνών Συνεργασιών
Δήμου Αγ. Παρασκευής

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

7 Οκτωβρίου 2009: Υποδοχή του «Γερμανικού Λεωφορείου της Άμεσης Δημοκρατίας», που εστιάζει το ενδιαφέρον του στα Δημοψηφίσματα, Νομοθετικές πρωτοβουλίες Πολιτών & στην Τοπική Δημοκρατία, στην πλατεία Αγίας Παρασκευής στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών που αναπτύσσουμε.

12 Οκτωβρίου 2009: 2ο Παρατηρητήριο Δημοτών με θέμα «Τοπικά Δημοψηφίσματα» στην Αγ. Παρασκευή με προτάσεις θεμάτων προς Δημοψήφισμα από τους κατοίκους.

 Ακολούθησαν και άλλες συναφείς  εκδηλώσεις  της Τοπικής Δημοκρατίας Αγίας Παρασκευής
για τον Συνήγορο του Δημότη, Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας κλ.,
που οδήγησαν στην ενσωμάτωση  προτάσεών μαςστο Νομοθέτημα της  Αυτοδιοίκησης
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».