ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

γιατί το μέλλον της χώρας

είναι στα χέρια μας

dimovoulio@dimovoulio.gr

http://www.dimovoulio.gr

Συμπολίτες μας, Έλληνες και Ελληνίδες !

Μετά από εφτά χρόνια

μνημονιακής κατοχής της πατρίδας μας

και ταυτόχρονη έντονη ανάδειξη

των αμεσοδημοκρατικών πρακτικών,

που πλέον μπορούν να δώσουν συγκεκριμένους καρπούς

μιας ενιαίας, αν και ευρύμορφης πολιτικής αμαξοστοιχίας,

στην οποία θα μπορούν να στοιχηθούν όλα τα βαγόνια

των πατριωτικών και δημοκρατικών συλλογικοτήτων

και ανεξάρτητων συνειδητοποιημένων αγωνιστών

Κατόπιν παρακολούθησης των θεμάτων

που αναπτύχθηκαν το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

στη «Γιορτή Παλιγγενεσίας» αποφασίζω:

Να συνυπογράψω το καταστατικό και τη διακήρυξη

του ενιαίου Συνασπισμού εκτός Βουλής κομμάτων

και Κοινωνικών Οργανώσεων

Για να κατατεθεί νόμιμα στον Άρειο Πάγο

προς συμμετοχή του σε εκλογικές διαδικασίες

Τηλέφωνο: 2103632000 Fax: 2103610882 Email:nele@dimopolis.gr

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΕΥΡΥΜΟΡΦΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕA

[Ίδρυση και Σκοποί]

Η Σύμπραξη μη αντιπροσωπευόμενων στη Βουλή πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων της Ελληνικής Κοινωνίας αποσκοπεί στην ποιοτική περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας, στην δίκαιη κατανομή των βαρών και στην μεγιστοποίηση της Δημοκρατίας με κύριο μέσο την εμπλοκή όλων των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την υποβάθμιση του ρόλου των πολιτικών και των κομμάτων σε αυτές.

[Διαδικασίες Άμεσης Δημοκρατίας]

Η Σύμπραξη μη εκπροσωπούμενων στη Βουλή Κομμάτων και Κοινωνικών Οργανώσεων που άμεσα προτείνεται να συγκροτηθεί συνδυάζει αφενός τη συνέπεια και συνέχεια και αφετέρου την κυκλική εναλλαγή όλων των ενδιαφερόμενων να συμμετάσχουν με κλήρωση για τις θέσεις ευθύνης, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια και συνεχή δικαιώματα ανακλητότητας των συμμετεχόντων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τη βάση των μελών.

Οι ουσιαστικές αρμοδιότητες αποδίδονται με την καταγραφή της γνώμης της βάσης των μελών της με Δημοψηφίσματα, που βασίζονται στη διαδικασία που εφαρμόζει το Ιταλικό Κίνημα 5 Αστέρων με την πλατφόρμα «Ρουσσώ» και το Ελληνικό ανάλογο σύστημα «ΠΕΡΙΚΛΗΣ».

[Δομή και Όργανα Λειτουργίας της Σύμπραξης]

Η «Σύγχρονη Εκκλησία του Δήμου Σ.Ε.Δ.» όλων των μελών της Σύμπραξης.

Οι « Κοινότητες Άμεσης ΔΡΑσης Κ.Α.ΔΡΑ.», που οι εκπρόσωποί τους συγκροτούν την «ΕΥΡΥΜΕΛΕΙΑ».

Τα τοπικά «Δημοβούλια Πολιτών», το «Εθνικό Δημοβούλιο» και την «Διαρκή Εθνοσυνέλευση Ελληνισμού».

Η ενδεκαμελής «Συντονιστική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού»

Ανώτατο Όργανο της Σύμπραξης αποτελεί η «Σύγχρονη Εκκλησία του Δήμου».

[Συντονιστική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΣΓΣΣ)]

Τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας προέρχονται από έξι συνιστώντα μη αντιπροσωπευόμενα στα Κοινοβούλια Πολιτικά Κόμματα (τρία μόνιμα και τρία εναλλασσόμενα με εξάμηνη περιοδικότητα) και από τέσσερις Κοινωνικές Οργανώσεις και από τον εναλλασσόμενο μεταξύ αυτών Γενικό Συντονιστή.

[Δημοψηφίσματα]

Τα Δημοψηφίσματα των μελών της Σύμπραξης αποτελούν τον κύριο τρόπο λήψης των αποφάσεων που δεσμεύουν ανεπιφύλακτα όλα τα Όργανα αυτού.